Jdi na obsah Jdi na menu
 


Šikana na silnicích

11. 9. 2019

Šikana na silnicích? Senioři se bouří proti návrhům BESIPu, chystají dokonce ústavní stížnost

11. 9. 2019

Na zvyšující se počet nehod, které na silnicích zavinili v posledních letech řidiči senioři, hodlá reagovat Ministerstvo dopravy řadou opatření.

BESIP dokonce zvažuje, že na vybrané silnice seniory vůbec nepustí. Senioři to považují za šikanu. Zde je otevřený dopis, který organizaci BESIP, spadajícího pod Ministerstvo dopravy, zaslal advokát Jiří Králík:

Ministerstvo dopravy
Tomáš Neřold
vedoucí oddělení BESIP
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1
 
Vážený pane vedoucí,
dle sdělení Ministerstva dopravy (MD) se má Rada vlády pro bezpečnost silničního provozu zabývat na říjnovém zasedání tím, že řidiči senioři zavinili v roce 2018 necelých 5 % nehod, zatím co v roce 2014 jenom 3,5 % nehod. Experti z MD ovšem mimo jiné zapomněli vzít  v úvahu, že se mezi roky 2014 až 2018 zvýšil počet seniorů o cca 120 000 osob na úkor neseniorů. Podstatná většina z nich vlastní řidičský průkaz. Odměnou seniorům za to mají být různé šikanózní a diskriminační restrikce jako například:
-  v řidičském oprávnění seniora má být konkrétně uvedeno to, že mohou jezdit jen ve svém kraji nebo jen po konkrétně stanovené silnici. Cituji I dnes "Mezi návrhy, které připravujeme, je také možnost omezit řidičům vysokého věku rozsah silnic, po nichž by mohli jezdit," řekl Právu vedoucí oddělení BESIP Ministerstva dopravy (MD) Tomáš Neřold.
 -  pro seniora prakticky likvidační sankce až ve výši 25 000,-Kč za pouhé opomenutí - jízdu bez dokladu zdravotního vyšetření,
 - od ledna 2013 dokonce platí prolomení lékařského tajemství, že pokud motorista onemocní chorobou, která by omezovala jeho schopnost řídit, lékař musí tuto informaci ihned nahlásit (už jenom toto ustanovení je zralé na ústavní stížnost),
 -   další šikanózní a diskriminační restrikce, které zatím nebyly zveřejněny.
Všechna data a informace byla získána z veřejných zdrojů.

Otázka - kolik nehod v roce 2018 zavinili ti údajně neschopní řidiči senioři, které chcete šikanovat, oproti všem řidičům bez rozdílu věku?  
Celkový počet dopravních nehod v ČR v roce 2018 činil 104 764.

1)   Podle údajů MD bylo v roce 2018 v ČR řidičů starších 65 let celkem 1 366 920 a zavinili necelých 5 % nehod tj. cca 5 238 nehod.
Výpočet nehodovosti řidičů seniorů:  1 366 920 : 5 238 = 260,9 
       1 (slovy jedna) řidičem seniorem zaviněná nehoda připadá na 260,9 řidičů seniorů  

2)    Celkový počet řidičů bez rozdílu věku v r. 2018 byl podle údajů MD 6 078 136 osob.       
Výpočet nehodovosti bez rozdílu věku   6 078 136 : 104 764 = 58       
        1 (slovy jedna) zaviněná nehoda připadá na 58 řidičů bez rozdílu věku  
 
 3)   Poměr zaviněné nehodovosti řidičů seniorů a řidičů bez rozdílu věku   260,9 : 58 = 4,498         

Z uvedeného jasně vyplývá, že zaviněná nehodovost řidičů seniorů je 4,5 x nižší než průměrná nehodovost všech řidičů bez rozdílu věku a řidiči senioři tedy statisticky výrazně snižují celkovou nehodovost. Za to chcete seniory trestat? Při vší úctě - k těmto výsledkům měli dospět i vaši experti. Stačí k tomu elementární matematika ZŠ.

Vyžeňte zkušené, zodpovědné a opatrné řidiče seniory ze silnic a statisticky se vám nehodovost zbývajících řidičů neseniorů zvýší tak, že se budete divit. Pokud ovšem dosáhnete toho, aby všichni řidiči v ČR jezdili s takovou mírou zaviněných nehod jako senioři, budeme mít bezkonkurenčně nejnižší nehodovost v Evropě a možná i ve světě. Obdobně ve prospěch řidičů seniorů hovoří statistika bodování dopravních přestupků. Viz Informace o stavu bodového systému. Z výše uvedeného je zřejmá absurdita a kontraproduktivita vámi navrhovaných opatření.

Doporučuji vám zaměřit pozornost na ty skupiny řidičů, které mají vyšší zaviněnou nehodovost a více bodů za přestupky než senioři a očekávám, že se případné přiměřené - zdůrazňuji přiměřené restrikce budou týkat pouze viníků bez rozdílu věku. V opačném případě lze předpokládat, že si vámi plánovanou šikanu nenechají dva miliony seniorů líbit a kromě dalších právních kroků bude podána příslušná ústavní stížnost.  
 
S pozdravem
JUDr. Jiří Králík, Kotlanova 6, Brno 62800

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář